fons Banner

Notícies

Titular notícies
Nombre de resultats 7 per a educació

12/11/2019 - Cartografía de Conocimientos. De la educación etnocéntrica a comunidades educativas interculturales
Ante una sociedad compleja y pluralmente diversa como la actual, asegurar el acceso a la educación inclusiva se vuelve un reto para las políticas públicas y la comunidad.

El Proyecto "Cartografia de Conocimientos. De la Educación etnocéntrica a comunidades educativas interculturales" pretende contribuir a la reflexión y el diálogo necesarios para que la comunidad educativa pueda adaptase a dicha diversidad gerando relaciones de igualdad de derehos y oportunidades a todo el alumnado y sus familias. Para lograrlo, esta investigación contó con la colaboración del Centro de Estudios Africanos e Interculturales (CEAi) y se pudo realizar gracias a la convocatoria de Interculturalidad y Acción Social en donde dicho proyecto fue galardonado como Premio "la Caixa" a la Innovación Social 2018.

Esta iniciativa propició espacios de encuentro y diálogo en el personal docente y profesionales relacionados con el mundo de la educación y la comunidad dominicana de Collblanc - la Torrassa con la voluntad de analizar logros conseguidos hasta la fecha y empezar a proyectar nuevas fórmulas para suplir retos y dificultades compartidas.

 


El documento que podréis descargar al final de este texto, es el resultado de un proceso de IAP (Investigación - Acción Participativa) en la que las aportaciones de la comunidad en relación al sector educativo de los barrios de Collblanc y La Torrassa son la fuente de información principal. El contenido asume como ejes transversales la perspeciva intecultural, el interseccional y el enfoque comunitario, visibilizando conocimiento surgido de la propia comunidad que puede ser relevante en el diagnóstico de necesidades, retos y elementos de mejora posibles para la gestión de la diversidad cultural en el terrtitorio.

Destacar que la información presentada responde al conocimiento colectivo de varios espacios o herramientas que se implementaron durante el año 2019.
 • Grupos Focales:
  • 2 grupos de familias dominicanas con hijos/as de 0 a 3 años (11 participantes).
  • 2 grupos de familias dominicanas con hijos/as de 3 a 16 años (14 participantes).
  • 1 grupo de adolescentes dominicanos/as (10 participantes).
  • 1 grupo con jóvenes dominicanos (4 participantes).
 • Entrevistas: 1 con responsables de asociaciones dominicanas (2 participantes).
 • Talleres de diversidades identitatitarias: 4 grupos de adolescentes de la educación formal y no formal (40 participantes).
 • Investigación cuantitativa: cuestionarios contesados por docentes de los centros educativos del Distrito II (35 participantes).
 • Formaciones. 10 sesiones con profesionales del territorio (45 participantes de 20 recursos diferentes).

De esta experiencia surgió un conocimiento situado gracias al proceso y se presenta como una contribución a la difusión de los saberes de grupos culturales diversos a través del siguiente DOSSIER que podéis descargar haciendo click en el siguiente enlace:
 

15/08/2019 - Tallers de Criança/ces de Collblanc - la Torrassa 2018-2019. Criança positiva en família.

L’estiu ha arribat al seu final però abans d’afrontar els nous reptes estimulants i il·lusionants del nou curs 2018-2019, creiem que és important compartir un espai per recordar i valorar tot allò que hem construït comunitàriament i que només ha sigut possible gràcies als esforços i implicacions de cadascun i cadascuna de vosaltres. I fruit d’aquesta tenacitat, trobem la II Edició dels Tallers de Criança/ces de Collblanc – la Torrassa.

Novament, la Xarxa de Criança i Educació 0-12 del Districte II ha impulsat aquests tallers amb la voluntat  d’acompanyar i oferir suport a les famílies en la seva tasca educativa i en el procés de criança dels seus fills/les entre 0-12 anys. Per això, tècnics i entitats ciutadanes amb els seus corresponent  professionals han treballat per oferir a uns tallers que ho tenen molt clar: contribuir al benestar i desenvolupament òptims dels infants d’aquestes famílies.

Compartim algunes dades clau d’aquesta II Edició dels Tallers de Criança/ces:
 • * Temporalitat: Gener - Juny 2019.
 •  
 • * Número de tallers: 42 sessions per a famílies del barri amb infants 0-12.
 •  
 • * Espais d’ús al territori: 4 on destaca la seva diversitat: ambulatori, escola i local parroquial.
 •  
 • * Participació famílies. Tot i les dificultats d’assistència podem afirmar que 21 famílies del territori van assistir de manera continuada a les sessions.

A més, juntament amb un diploma  que reconeixia la seva participació i contribució als tallers, les famílies van emplenar unes enquesta d’avaluació que els resultats obtinguts es sintetitzen en el següent Informe de resultats dels Tallers de Criança 2018-2019. Destaquem 2 idees:
 • Més del 80% de les famílies han adquirit recursos i els/les ha ajudat en la criança positiva dels seus fills i filles.
 •  
 • Més del 75% de les famílies han establert noves relacions i han conegut nous recursos del territori.

 


Per tant, podem concloure que aquesta segona edició ha ampliat la seva franja d’edat d’incidència, ha permès crear una documentació consensuada i adaptada segons el públic i finalment ha augmentat el número de sessions de criança positiva i de col·laboracions entre recursos.

Veient les dues edicions i el compromís dels/les professionals de la Xarxa de Criança i Educació  0-12 i el Grup Motor, tenim un repte de futur molt estimulant per al curs vinent: com podem garantir que les famílies participin de manera continuada als tallers? Ja estem treballant per fer-ho possible i amb aquesta il·lusió projectem la Criança Positiva en família de cara al nou curs 2019-2020!​

31/01/2019 - Comença la II Edició dels Tallers de Criança de Collblanc - la Torrassa!

Aquest any 2019, la Xarxa de Criança i Educació 0-12 del Districte II impulsa la II edició dels Tallers de Criança/ces  de Collblanc -la Torrassa amb la voluntat de seguir acompanyant i oferint suport a les famílies en la seva tasca educativa i en el procés de criança dels seus fills i filles entre els 0 i els 12 anys.
 
Per fer-ho possible, la Xarxa 0-12 ha compatit sabers i experteses i fruit de la reflexió i experiències viscudes a la primera edició, es van introduir una sèrie de novetats:
Creació d’una Comissió de Tallers de Criança. Aquesta II Edició compta amb la implicació de més 10 recursos del territori que han sigut estímul de reflexió i treball més enllà de la Xarxa 0-12. La seva tasca ha possibilitat bases organitzatives i de coordinació fortes i corresponsables.
 
 • * Ús de 4 programes ja existents al territori. Per evitar la sobrecàrrega que pot implicar la creació de nous materials i dinàmiques en els tallers. La II Edició contempla l’ús de diferents programes presents al territori per a famílies amb infants de les següents edats:
 •  
  • - 0-4 mesos: Ja tenim un fill!
  •  
  • - 4-24 mesos: Créixer en família.
  •  
  • - 2-5 anys: Habilitats Parentals
  •  
  • - 6-12 anys: Aprendre Junts, Créixer en Família.
 •  
 •  
 • * Coordinació i Llenguatge Comú. Tots 4 programes han d’adaptar-se al marc de referència fitxat per la Xarxa 0-12 on destaquen els següents elements:
 •  
   • * Fitxar Objectiu de Consens. Es va establir el següent per a tots els programes: “Promoure espais de reflexió i acompanyament en la criança positiva amb i entre les famílies”
   •  
   • * Col·laboracions bidireccionals. fomentar la contribució del/les professionals de la Xarxa 0-12 a oferir els seus saber i experteses en les diferents sessions dels tallers de criança/ces.
   •  
   • * Difusió de consens. Es va treballar en la creació d’un llenguatge comú i de consens amb els/les tècnics/ques de la Xarxa 0-12 i, a més, que fos àgil i concret per garantir una correcta difusió i entesa per part de les famílies del territori.Tenint present aquest marc de referència, us compartim la documentació generada segons el perfil de destinataris:
   •  
 


 
Gràcies a la Xarxa de Criança i Educació 0-12 per fer-ho possible i convidem a totes les famílies del barri
a formar part d'aquesta iniciativa comunitària pensada per a vosaltres! 

17/04/2018 - Primer any amb criança positiva comunitària!
Gràcies als esforços i implicacions de cadascun i cadascuna de vosaltres aquest curs 2017-2018 hem pogut realitzar la I Edició dels Tallers de Criança/ces de Collblanc – la Torrassa.

La Xarxa de Criança i Educació 0-6 del Districte II ha impulsat aquests tallers amb la voluntat  d’acompanyar i oferir suport a les famílies en la seva tasca educativa i en el procés de criança dels seus fills/les entre 0-12 anys. Per això, tècnics i entitats ciutadanes amb els seus corresponent  professionals han treballat per oferir a uns tallers que ho tenen molt clar: contribuir al benestar i desenvolupament òptims dels infants d’aquestes famílies.


Compartim algunes dades clau d’aquesta I Edició dels Tallers de Criança/ces:
 • * Temporalitat: Octubre 2017- Març 2018.
 •  
 • * Disseny díptic i dinàmica taller: 6 reunions amb 8 recursos del territori
 •  
 • * Número de tallers:  12 sessions per a famílies del barri amb infants 0-6.
 •  
 • * Espais d’ús al territori: 2 espais: Biblioteca Josep Janés i Centre Cultural de Collblanc – la Torrassa
 •  
 • * Participació famílies. 123 famílies.Les famílies van emplenar unes enquestes d’avaluació que els resultats obtinguts es sintetitzen en el següent Informe de resultats dels Tallers de Criança 2017-2018. Destaquem les següents idees:
 •  
  • - El 100% de les famílies consideren que aquests tallers els han ajudat en la criança positiva dels seus fills. 
  •  
  • - Més del 80% de les famílies han establert noves relacions i han conegut nous recursos del territori. 


Aquests resultats ens ajuden a dimensionar els beneficis d’aquesta iniciativa comunitària per a les famílies del territori i, alhora a millorar futures edicions que impulsem entre tots i totes des de la Xarxa 0-6
 
 
Gràcies per fer-ho possible!

#SomCollblancLaTorrassa

31/05/2017 - Jornada de Criança/ces: un èxit col·lectiu
El passat dimarts 23 de maig, al Centre Municipal de Creació Multimèdia Torre Barrina, es va celebrar la Jornada de Criança/ces de Collblanc-la Torrassa.

10/02/2017 - Compartimos propuestas, construimos comunidad
Enero dejó atrás un mes de intenso trabajo y esfuerzo por parte de más de 40 técnicos/as de los barrios de Collblanc y La Torrassa.

03/06/2016 - ¡Súmate a los Retos!
Como resultado de las aportaciones recogidas, presentamos a continuación los RETOS que podemos considerar para conseguir mejorar la convivencia y la cohesión social de nuestro barrio.