fons Banner

Notícies

Titular notícies
Nombre de resultats 13 per a famílies

15/08/2019 - Tallers de Criança/ces de Collblanc - la Torrassa 2018-2019. Criança positiva en família.

L’estiu ha arribat al seu final però abans d’afrontar els nous reptes estimulants i il·lusionants del nou curs 2018-2019, creiem que és important compartir un espai per recordar i valorar tot allò que hem construït comunitàriament i que només ha sigut possible gràcies als esforços i implicacions de cadascun i cadascuna de vosaltres. I fruit d’aquesta tenacitat, trobem la II Edició dels Tallers de Criança/ces de Collblanc – la Torrassa.

Novament, la Xarxa de Criança i Educació 0-12 del Districte II ha impulsat aquests tallers amb la voluntat  d’acompanyar i oferir suport a les famílies en la seva tasca educativa i en el procés de criança dels seus fills/les entre 0-12 anys. Per això, tècnics i entitats ciutadanes amb els seus corresponent  professionals han treballat per oferir a uns tallers que ho tenen molt clar: contribuir al benestar i desenvolupament òptims dels infants d’aquestes famílies.

Compartim algunes dades clau d’aquesta II Edició dels Tallers de Criança/ces:
 • * Temporalitat: Gener - Juny 2019.
 •  
 • * Número de tallers: 42 sessions per a famílies del barri amb infants 0-12.
 •  
 • * Espais d’ús al territori: 4 on destaca la seva diversitat: ambulatori, escola i local parroquial.
 •  
 • * Participació famílies. Tot i les dificultats d’assistència podem afirmar que 21 famílies del territori van assistir de manera continuada a les sessions.

A més, juntament amb un diploma  que reconeixia la seva participació i contribució als tallers, les famílies van emplenar unes enquesta d’avaluació que els resultats obtinguts es sintetitzen en el següent Informe de resultats dels Tallers de Criança 2018-2019. Destaquem 2 idees:
 • Més del 80% de les famílies han adquirit recursos i els/les ha ajudat en la criança positiva dels seus fills i filles.
 •  
 • Més del 75% de les famílies han establert noves relacions i han conegut nous recursos del territori.

 


Per tant, podem concloure que aquesta segona edició ha ampliat la seva franja d’edat d’incidència, ha permès crear una documentació consensuada i adaptada segons el públic i finalment ha augmentat el número de sessions de criança positiva i de col·laboracions entre recursos.

Veient les dues edicions i el compromís dels/les professionals de la Xarxa de Criança i Educació  0-12 i el Grup Motor, tenim un repte de futur molt estimulant per al curs vinent: com podem garantir que les famílies participin de manera continuada als tallers? Ja estem treballant per fer-ho possible i amb aquesta il·lusió projectem la Criança Positiva en família de cara al nou curs 2019-2020!​

15/08/2019 - Coordinadora d’AMPAs Endavant de Collblanc – la Torrassa. AMPAs que fan barri.
A Collblanc – la Torrassa sempre hem tingut entitats compromeses amb el territori i, en moltes ocasions, veïns somiadors i veïnes somiadores que han donat el seu temps i energies per transformar el seu barri. Per això, volem aprofitar aquestes línies per compartir-vos un clar exemple organitzatiu local que ha donat veu a les famílies del barri durant aquests darrers anys i que recerca aquest anhel de millora: la Coordinadora d’AMPAs Endavant de Collblanc – la Torrassa (CAE C-T)

La Coordinadora d’AMPAs Endavant és un espai ciutadà configurat per AMPAs i AFAs dels barris de Collblanc i la Torrassa que treballen en favor dels interessos de les famílies, i per tant dels infants del territori. La seva formació és fruit de la unió de dues iniciatives prèvies que ja estaven dinamitzant el territori des de l’any 2016:
 • * Coordinadora d’AMPAs. Espai amb la voluntat de compartir i potenciar activitats amb les AMPAs del barri i d’acompanyament en la dinamització d’accions comunitàries de lleure i culturals.
 •  
 • * AMPAs Endavant. Espai amb la voluntat de contribuir al creixement econòmic i social del barri fomentant el comerç de proximitat i la participació de les famílies a les AMPAs i AFAs del territori.

Fruit de les sinergies i interessos compartits i constant, l’any 2017 es va decidir treballar per una fusió en un únic espai comunitari per a les famílies que permetés configurar una estructura sostenible i funcional capaç de donar resposta als reptes i objectius de consens. Finalment, gràcies a la confiança i esforços dels/les membres referents i l’assessorament d’entitats i serveis es va arribar formalitzar un espai on 10 AMPAs i AFAs del territori amb els seus més de 2000 socis que s’organitzen de manera col·legiada per donar resposta als objectius acordats.

Les AMPAs i AFAs de la Coordinadora d’AMPAs Endavant i autèntics protagonistes d’aquesta fita i orgull del barri són: 
AMPA Escola Pere Lliscart, AMPA Escola Màrius Torres, AFA Escola Charlie Rivel, AMPA Escola Sant Jaume de la FEP, AMPA EBM La Casa del Parc, AMPA Escola Santiago Ramón y Cajal, AMPA Ernest Lluch, AMPA Escola Sant Ramón Nonat. AMPA INS Margarida Xirgu i les Famílies Montessori.

A més, totes elles compten amb la complicitat i facilitació dels tècnics/ques dels serveis municipals i d’entitats com són el Projecte ICI, la FAPAC o el PAEF.

Durant aquest temps la implicació i interacció en el barri ha sigut constant i ha rebut el reconeixement més enllà del propi Districte. Compartim algunes dades quantitatives d’aquest darrer curs 2018-2019 que ajuden a veure la dimensió i compromís de l’espai amb el Districte:
 • * Reunions plenàries: 9
 • * Activitats impulsades: 4
 • * Col·laboracions amb altres entitats o projectes: 13
 • * Difusió d’altres iniciatives: 13
 • * Participació en reunions convocades per l’administració local: 6
En resum, parlem de més de 50 interaccions de major o menor intensitat al barri! Una barbaritat quan parlem de famílies voluntàries i d’un espai que necessita temps més pausat a l’hora d’arribar a prendre decisions coliderades.

Finalment, entre les iniciatives que fan barri o que han tingut un reconeixement en el darrer any destaquem les següents i a les quals adjuntem la documentació treballada:
I recordem, tot i la intensitat i diversitat d’allò amb el qual s’han implicat, només estem citant les accions més destacables on han estat present durant el curs anterior.

Aixecant la vista, més enllà del Districte, podem dir que espais com la Coordinadora d’AMPAs Endavant de Collblanc – la Torrassa i les persones que ho fan possible és una excepcionalitat. Orgull que aquest esperit constructiu amb la comunitat i transformador amb el barri sigui patrimoni de Collblanc – la Torrassa! Tant de bo duri molts anys i la comunitat es contagiï d’aquest tarannà perquè fer barri i estimar-lo serà molt més fàcil, sense dubte!

31/01/2019 - Comença la II Edició dels Tallers de Criança de Collblanc - la Torrassa!

Aquest any 2019, la Xarxa de Criança i Educació 0-12 del Districte II impulsa la II edició dels Tallers de Criança/ces  de Collblanc -la Torrassa amb la voluntat de seguir acompanyant i oferint suport a les famílies en la seva tasca educativa i en el procés de criança dels seus fills i filles entre els 0 i els 12 anys.
 
Per fer-ho possible, la Xarxa 0-12 ha compatit sabers i experteses i fruit de la reflexió i experiències viscudes a la primera edició, es van introduir una sèrie de novetats:
Creació d’una Comissió de Tallers de Criança. Aquesta II Edició compta amb la implicació de més 10 recursos del territori que han sigut estímul de reflexió i treball més enllà de la Xarxa 0-12. La seva tasca ha possibilitat bases organitzatives i de coordinació fortes i corresponsables.
 
 • * Ús de 4 programes ja existents al territori. Per evitar la sobrecàrrega que pot implicar la creació de nous materials i dinàmiques en els tallers. La II Edició contempla l’ús de diferents programes presents al territori per a famílies amb infants de les següents edats:
 •  
  • - 0-4 mesos: Ja tenim un fill!
  •  
  • - 4-24 mesos: Créixer en família.
  •  
  • - 2-5 anys: Habilitats Parentals
  •  
  • - 6-12 anys: Aprendre Junts, Créixer en Família.
 •  
 •  
 • * Coordinació i Llenguatge Comú. Tots 4 programes han d’adaptar-se al marc de referència fitxat per la Xarxa 0-12 on destaquen els següents elements:
 •  
   • * Fitxar Objectiu de Consens. Es va establir el següent per a tots els programes: “Promoure espais de reflexió i acompanyament en la criança positiva amb i entre les famílies”
   •  
   • * Col·laboracions bidireccionals. fomentar la contribució del/les professionals de la Xarxa 0-12 a oferir els seus saber i experteses en les diferents sessions dels tallers de criança/ces.
   •  
   • * Difusió de consens. Es va treballar en la creació d’un llenguatge comú i de consens amb els/les tècnics/ques de la Xarxa 0-12 i, a més, que fos àgil i concret per garantir una correcta difusió i entesa per part de les famílies del territori.Tenint present aquest marc de referència, us compartim la documentació generada segons el perfil de destinataris:
   •  
 


 
Gràcies a la Xarxa de Criança i Educació 0-12 per fer-ho possible i convidem a totes les famílies del barri
a formar part d'aquesta iniciativa comunitària pensada per a vosaltres! 

17/04/2018 - Primer any amb criança positiva comunitària!
Gràcies als esforços i implicacions de cadascun i cadascuna de vosaltres aquest curs 2017-2018 hem pogut realitzar la I Edició dels Tallers de Criança/ces de Collblanc – la Torrassa.

La Xarxa de Criança i Educació 0-6 del Districte II ha impulsat aquests tallers amb la voluntat  d’acompanyar i oferir suport a les famílies en la seva tasca educativa i en el procés de criança dels seus fills/les entre 0-12 anys. Per això, tècnics i entitats ciutadanes amb els seus corresponent  professionals han treballat per oferir a uns tallers que ho tenen molt clar: contribuir al benestar i desenvolupament òptims dels infants d’aquestes famílies.


Compartim algunes dades clau d’aquesta I Edició dels Tallers de Criança/ces:
 • * Temporalitat: Octubre 2017- Març 2018.
 •  
 • * Disseny díptic i dinàmica taller: 6 reunions amb 8 recursos del territori
 •  
 • * Número de tallers:  12 sessions per a famílies del barri amb infants 0-6.
 •  
 • * Espais d’ús al territori: 2 espais: Biblioteca Josep Janés i Centre Cultural de Collblanc – la Torrassa
 •  
 • * Participació famílies. 123 famílies.Les famílies van emplenar unes enquestes d’avaluació que els resultats obtinguts es sintetitzen en el següent Informe de resultats dels Tallers de Criança 2017-2018. Destaquem les següents idees:
 •  
  • - El 100% de les famílies consideren que aquests tallers els han ajudat en la criança positiva dels seus fills. 
  •  
  • - Més del 80% de les famílies han establert noves relacions i han conegut nous recursos del territori. 


Aquests resultats ens ajuden a dimensionar els beneficis d’aquesta iniciativa comunitària per a les famílies del territori i, alhora a millorar futures edicions que impulsem entre tots i totes des de la Xarxa 0-6
 
 
Gràcies per fer-ho possible!

#SomCollblancLaTorrassa

14/11/2017 - Talleres de Crianza/s de Collblanc - la Torrassa: familias e infancia creciendo juntas
Gracias a la implicación de los/as profesionales de la Xarxa 0-6 del Distrito II de l’Hospitalet de Llobregat y a la participación de más de 40 familias del territorio con niños y niñas de 0 a 6 años, el pasado 18 y 20 de octubre se inició el ciclo de talleres de Crianza/s de Collblanc – la Torrassa.

Este ciclo se inició a finales del año 2016 cuando más de 50 profesionales acordaron que para trabajar con las familias era necesario escucharlas para saber qué piensan y qué demandan respecto a la crianza de sus hijos e hijas.

Para recoger esa voz de las familias se acordó realizar un cuestionario que se repartió en 9 centros educativos y que fue respondido por 341 padres y madres. Extraídos los datos, se constató que aquello que preocupaba más a las familias tenía relación con los siguientes temas:

En consecuencia, 9 recursos de la Xarxa 0-6 se pusieron manos a la obra y a partir de su experiencia y conocimientos diseñaron y desarrollaron conjuntamente los contenidos principales de cada temática. Toda esta labor acabó recogida en unos dípticos y unas dinámicas participativas que diferentes familias del territorio podrán disfrutar a lo largo del ciclo.

La iniciativa ha tenido una buena acogida por parte de las familias tanto por la sensación de apoyo en sus dudas e inquietudes, como por la constatación de la existencia de preocupaciones comunes.
 

¡El ciclo sólo ha arrancado, avanzamos con la ilusión de seguir compartiendo y creciendo juntas!

20/09/2017 - Díptics Tallers de Criança/ces de Collblanc - la Torrassa
Materials basats en els temes que desperten major interès entre les famílies amb infants entre els 0 i els 6 anys del Districte II.

Els temes d’interès s’identifiquen a través d’enquestes i/o dinàmiques als recursos que treballen amb infants entre els 0 i els 6 anys i les seves famílies.

Els recursos professionals del territori, posant en comú la seva expertesa i especialització, dissenyen i desenvolupen els continguts dels tallers sobre criança en el següents que pot trobar als següents documents:
 1. Rebequeries. Una oportunitat per ajudar-los/les a crèixer.
 2. Desenvolupament de l'Autoestima. Quin paper tenen les famílies?
 3. Proposta per a una alimentació adequada. Kit per a pares i mares.

31/05/2017 - Jornada de Criança/ces: un èxit col·lectiu
El passat dimarts 23 de maig, al Centre Municipal de Creació Multimèdia Torre Barrina, es va celebrar la Jornada de Criança/ces de Collblanc-la Torrassa.

27/05/2016 - Participar per transformar!
Una vegada escoltada la veu dels infants, els joves, les famílies i la gent gran, cal donar una nova passa en tot aquest procés, avançar cap a la transformació i cap a la millora d’aquesta realitat.

12/05/2016 - Famílies i infància, reflexions compartides
Continuem amb la tasca de difusió de la primera Jornada Comunitària dels barris de Collblanc – la Torrassa.

15/04/2016 - Sumem per la convivència!!
El passat divendres 8 d’abril vam celebrar la primera Trobada Comunitària a la seu de la Regidoria del Districte per presentar els resultats del diagnòstic de Collblanc - la Torrassa.

26/01/2016 - AMPAs Endavant ja camina!
Ja fa algunes setmanes que us explicàvem com, de la motivació i ganes d'implicar-se al barri de les AMPAs neixia AMPAS ENDAVANT.

30/07/2015 - Bon estiu!
Amb l'arribada de l'agost, acabem el primer curs del Projecte ICI a L'Hospitalet.

22/07/2015 - L'escola Oberta d'Estiu a ple rendiment
Des de fa algunes setmanes els carrers de Collblanc i La Torrassa són espais de participació i oci per compartir amb la resta de veïns i veines del barri.