fons Banner

Notícies

Titular notícies

Barri Educador

Dimecres 1 Juliol 2020


El desplegament del procés comunitari ha possibilitat incrementar i millorar les relacions i coordinacions entre els diferents recursos i, alhora, evidenciar que els reptes compartits són assumibles quan es col·labora i es sumen forces. 

Un exemple, tenint present el context d'excepcionalitat viscut davant l'Estat d'Alarma, és el projecte de Barri Educador d'Estiu, impulsat per l'Associació Educativa Itaca gràcies a la col·laboració de l'Ajuntament de L'Hospitalet, en especial amb l'Àrea de Joventut, dels Ambulatoris del districte i de 4 centres educatius i 1 equipament municipal que s'han posat a disposició per poder garantir:
 
  • Condicions de prevenció i seguretat.
  • Un estiu d'experiències positives, emocions i aprenentatges.

L'estiu s'enriqueix gràcies a les col·laboracions del Districte i ecosistemes educadors com aquest propicien que la comunitat ofereixi oportunitats educatives i saludables per a la infància i la joventut de Collblanc - la Torrassa. 

Comentaris
Your email will not be disclosed anywhere
Últimes Notícies