fons Banner

Notícies

Titular notícies
Nombre de resultats 25 per a proces comunitari

03/03/2021 - Reunió Plenària
 
El passat 3 de març es va dur a terme la reunió plenària amb més de 40 persones representants d'entitats, serveis i espais ciutadans del territori que participen en la xarxa del Procés Comunitari de Collblanc - la Torrassa. Gràcies a totes per acompanyar-nos i fer possible aquesta jornada! Us adjuntem aquí l'Acta de la reunió.

En aquesta trobada s'han explicat els canvis del Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural (ICI) per donar-nos a conèixer com a Procés Comunitari de Collblanc - la Torrassa. D'altra banda, s'ha presentat la Memòria Comunitària, s'han compartit els diferents reptes i iniciatives que s’estan desenvolupant al territori i s'ha reflexionat conjuntament sobre quins aspectes són imprescindibles pel futur del Procés Comunitari.

Entre tots i totes vam posar accent a la força d’aquest múscul comunitari del territori que permet continuar endavant.

Seguim caminant juntes!

01/01/2021 - Memoria del Procés Comunitari

El Projecte ICI fa 6 anys que va aterrar a Collblanc - la Torrassa i s'ha convertit en procés i patrimoni comunitari del Distrite de Collblanc - la Torrassa.

Des de l'equip comunitari, testimoni d'aquests anys d'implementació, relatem com s'ha construït el procés comunitari intercultural a través de la participació de totes les persones protagonistes, sistematitzant fites i assoliments aconseguits fins a aquesta data. 

La Memòria pretén ser el reconeixement a la feina i contribució de tantes persones per millorar el seu territori.

 

»»» Memòria Procés Comunitari (2014-2020) 

Per a una correcta visualització de la Memòria seleccionar al Menú PDF: V
ista de Página - Dos Páginas - Mostrar portada por separado


03/12/2020 - Reuniones con la comunidad (Noviembre-Diciembre)
1. REUNIONES CON REFERENTES INSTITUCIONALES. Durante el mes de noviembre, se celebraron reuniones con los y las Referentes Institucionales del Ayuntamiento de L'Hospitalet: concejales, concejalas de las áreas y portavoces de los grupos políticos con representación municipal. El reconocimiento del proceso comunitario, la reflexión sobre su sostenibilidad han sido los aspectos claves de los espacios celebrados con:
> Área de Planificación Estratégica y Económica, Juventud y Deportes
> Área de Convivencia y Seguridad
> Área de Educación, Innovación y Cultura
> Concejalía adjunta de Joventud / Concejalía de Gobierno de Igualdad i LGTBI
> Concejalía adjunta de Deportes
> Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal (ERC – AM)
> L'Hospitalet en Común Podemos-En Común Ganamos (LHECP-ECG)
> Partido Popular (PP).

 
2. REUNIONES CON LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN. La comunidad sigue compartiendo "virtualmente" espacios de construcción conjunta. Entre otros destacamos:
 
> La reunión de la Coordinadora d’AMPAs Endavant: un espacio de diálogo constructivo entre 10 familias representantes de las AMPAs i AFAs del distrito, 2 profesionales del Servicio de Educación, el Regidor de Educación y la Regidora del Districto II para dar respuesta a las dificultades identificadas por las AMPAs y AFAs del territorio.

> La reunión de la Comisión de Instantes de vida de Gaudir millora la salut: un espacio de construcción en el cual 7 recursos está diseñando un taller que se focalizará en el acompañamiento emocional a través del conocimiento mutuo y el intercambio de saberes y experiencias del vecindario.

16/11/2020 - Informe Executiu del Procés Comunitari
El Projecte ICI fa 6 anys que va aterrar a Collblanc - la Torrassa i s'ha convertit en procés i patrimoni comunitari del Distrite de Collblanc - la Torrassa.

Des de l'equip comunitari, testimoni d'aquests anys d'implementació, relatem com s'ha construït el procés comunitari intercultural a través de la participació de totes les persones protagonistes, sistematitzant fites i assoliments aconseguits fins a aquesta data. 

L'Informe executiu pretén ser el reconeixement a la feina i contribució de tantes persones per millorar el seu territori.

16/11/2020 - Informe Executiu del Procés Comunitari
El Projecte ICI fa 6 anys que va aterrar a Collblanc - la Torrassa i s'ha convertit en procés i patrimoni comunitari del Distrite de Collblanc - la Torrassa.

Des de l'equip comunitari, testimoni d'aquests anys d'implementació, relatem com s'ha construït el procés comunitari intercultural a través de la participació de totes les persones protagonistes, sistematitzant fites i assoliments aconseguits fins a aquesta data. 

L'Informe executiu pretén ser el reconeixement a la feina i contribució de tantes persones per millorar el seu territori.

31/10/2020 - Reunions amb la comunitat (octubre)
1. REUNIONS AMB REGIDORIES MUNICIPALS: 
Durant aquest mes s'han realitzat diferents reunions amb els i les referents institucionals de l'Ajuntament de l'Hospitalet: regidors, regidores de les àrees i portaveus dels grups polítics amb representació municipal. La socialització del procés comunitari, la reflexió sobre la seva sostenibilitat i sobre possibles sinergies han estat els aspectes claus dels espais celebrats amb:
 
»»» Districte II

»»» Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat

»»» Àrea d'Ocupació, Empresa,  Turisme  i  Economia Social

»»» Àrea de Participació i Relacions Ciutadanes

»»» Ciutadans - Partit de la Ciutadania (C's)


2. RETROBAMENTS D'ESPAIS COMUNITARIS 
Diferents espais de relació i participació del procés comunitari s'han reunit per reflexionar sobre els reptes comuns i construir propostes i estratègies que han tingut com denominador comú la incidència en la millora del benestar de la comunitat. 

Les reunions que hem celebrat aquest mes han estat les següents:
 
»»» Grup Motor del Procés Comunitari

»»» Fòrum L'Hospitalet 

»»» Comissió Activitat física per a dones (Gaudir millora la salut)

»»» Comissió Instants de vida (Gaudir millora la salut)

 
En aquests moments complexos, és tot un orgull comptar amb veïns, veïnes, professionals i referents institucionals que que s'imaginen i busquen construir un barri millor. 

29/10/2020 - Enquesta Procés Comunitari
En aquesta tornada tan diferent i atípica, comptem amb l'Informe de Necessitats on s'identifiquen situacions de vulnerabilitat i problemàtiques sorgides a partir de l'emergència sociosanitària. A partir d'aquest document, ens hem fitxat 2 REPTES COMUNITARIS:
 
>>> Afavorir l'acompanyament emocional de i entre les persones que formen part de la comunitat
>>> Millorar la comunicació en clau inclusiva, eficaç i participativa.

Per fer front als reptes, es proposa una ENQUESTA per generar un mapa d'iniciatives que permeti dimensionar totes aquelles actuacions que s'estiguin realitzant al territori i alhora identificar allò que cal retroalimentar i/o què necessitem generar de nou. Les vostres respostes, ja que són molt valuoses per visualitzar allò que ja existeix, organitzar-nos i passar a l'acció! 

35 recursos, serveis, veïns i veïnes de la ciutat han participat en una ENQUESTA que tenia com a objectiu crear un mapa de situació que ens ajudi a identificar:
»»» Iniciatives i recursos que JA estan  donant resposta als REPTES COMUNITARIS.
»»» Conèixer el múscul comunitari de què disposem per organitzar-nos i passar a l'acció.
 
En síntesi, l'enquesta és testimoni de la proactivitat del barri, evidenciada en les 26 iniciatives registrades i, a la vegada, del seu compromís a participar en les comissions de treball o espais de formació per seguir buscant noves idees i propostes que ajudin a millorar el dia a dia dels veïns i veïnes.

29/10/2020 - Enquesta Procés Comunitari
En aquesta tornada tan diferent i atípica, comptem amb l'Informe de Necessitats on s'identifiquen situacions de vulnerabilitat i problemàtiques sorgides a partir de l'emergència sociosanitària. A partir d'aquest document, ens hem fitxat 2 REPTES COMUNITARIS:
 
>>> Afavorir l'acompanyament emocional de i entre les persones que formen part de la comunitat
>>> Millorar la comunicació en clau inclusiva, eficaç i participativa.

Per fer front als reptes, es proposa una ENQUESTA per generar un mapa d'iniciatives que permeti dimensionar totes aquelles actuacions que s'estiguin realitzant al territori i alhora identificar allò que cal retroalimentar i/o què necessitem generar de nou. Les vostres respostes, ja que són molt valuoses per visualitzar allò que ja existeix, organitzar-nos i passar a l'acció! 

35 recursos, serveis, veïns i veïnes de la ciutat han participat en una ENQUESTA que tenia com a objectiu crear un mapa de situació que ens ajudi a identificar:
»»» Iniciatives i recursos que JA estan  donant resposta als REPTES COMUNITARIS.
»»» Conèixer el múscul comunitari de què disposem per organitzar-nos i passar a l'acció.
 
En síntesi, l'enquesta és testimoni de la proactivitat del barri, evidenciada en les 26 iniciatives registrades i, a la vegada, del seu compromís a participar en les comissions de treball o espais de formació per seguir buscant noves idees i propostes que ajudin a millorar el dia a dia dels veïns i veïnes.

20/10/2020 - Constitució de l'Espai Tècnic de Relació (ERI)
El Projecte ICI arriba a una nova etapa en aquests més de 6 anys de recorregut: la constitució de l'Espai de Relació Institucional (ERI), espai que reconeix el Procés Comunitari de Collblanc - la Torrassa com útil, empoderador i d'impacte per a la millora del benestar de la comunitat i de la convivència.

Aquest compta amb representants estratègics clau de les administracions i de les entitats, convençudes que la mirada comunitària intercultural és imprescindible per a la transformació social i especialment, per abordar l'actual context de crisi sociosanitària.

Gràcies a cada persona que ha participat al Procés Comunitari, aquest aval institucional és el resultat de cada una d'aquestes contribucions i un èxit del barri i la seva gent.

Us compartim el vídeo projectat a la reunió de constitució de l'ERI que reflecteix les veus de la comunitat:
 
 

30/09/2020 - Reencuentro de los espacios de relación y participación (Septiembre 2020)
Durante septiembre, espacios de relación y participación que forman parte del Proceso Comunitario se han reencontrado y, a pesar de compartir dificultades del inicio de curso, se ha podido constatar en cada uno de estos, sea técnico o ciudadano, el entusiasmo y complicidad para avanzar a través de la fuerza del colectivo.

Por causas de prevención sanitaria, todas la reuniones realizadas se han desarrollado en formato virtual y ha contado con la participación inspiradora de más de 30 personas. Os facilitamos el listado de las reuniones realizadas hasta el día de hoy:
 • >> Fòrum L'Hospitalet
 • >> Coordinadora de AMPAs Endavant
 • >> Comisión Talleres de Crianza/zas  
 • >> Comisión Revista "Fem Collblanc - la Torrassa"
 • >> Grupo Motor del Proceso Comunitario

Ya tenemos acuerdos y puntos de trabajo de consenso y seguiremos reencontrándonos con otros espacios con el objetivo de seguir dando respuesta a los retos comunitarios fijados. ¡No dudamos que entre todos y todas lo conseguiremos! 

01/07/2020 - Barri Educador
El desplegament del procés comunitari ha possibilitat incrementar i millorar les relacions i coordinacions entre els diferents recursos i, alhora, evidenciar que els reptes compartits són assumibles quan es col·labora i es sumen forces. 

Un exemple, tenint present el context d'excepcionalitat viscut davant l'Estat d'Alarma, és el projecte de Barri Educador d'Estiu, impulsat per l'Associació Educativa Itaca gràcies a la col·laboració de l'Ajuntament de L'Hospitalet, en especial amb l'Àrea de Joventut, dels Ambulatoris del districte i de 4 centres educatius i 1 equipament municipal que s'han posat a disposició per poder garantir:
 
 • Condicions de prevenció i seguretat.
 • Un estiu d'experiències positives, emocions i aprenentatges.

L'estiu s'enriqueix gràcies a les col·laboracions del Districte i ecosistemes educadors com aquest propicien que la comunitat ofereixi oportunitats educatives i saludables per a la infància i la joventut de Collblanc - la Torrassa. 

22/06/2020 - Diagnòstic Exprés davant l'Emergència Sociosanitària
Elaboració d'un Informe de Necessitats on s'identifiquen situacions de vulnerabilitat i problemàtiques sorgides a partir de l'emergència socio-sanitària i les seves conseqüències. 

El document sistematitza les diferents aportacions de + de 40 professionals que han posat en comú necessitats i problemàtiques detectades a través de les comunicacions amb la ciutadania vinculada als seus serveis, entitats i associacions. A més, l'informe recull aportacions dels veïns/es més vinculats a espais i activitats del procés comunitari. El diagnòstic és dinàmic i obert a la incorporació de nous punts de vista.

Els reptes que s'apunten pel futur són: 
 • Afavorir el benestar psicosocial, l'acompanyament emocional i la capacitació de la comunitat.
 • Millorar la comunicació en clau inclusiva, eficaç i participativa.

22/06/2020 - Diagnòstic Exprés davant l'Emergència Sociosanitària
Elaboració d'un Informe de Necessitats on s'identifiquen situacions de vulnerabilitat i problemàtiques sorgides a partir de l'emergència socio-sanitària i les seves conseqüències. 

El document sistematitza les diferents aportacions de + de 40 professionals que han posat en comú necessitats i problemàtiques detectades a través de les comunicacions amb la ciutadania vinculada als seus serveis, entitats i associacions. A més, l'informe recull aportacions dels veïns/es més vinculats a espais i activitats del procés comunitari. El diagnòstic és dinàmic i obert a la incorporació de nous punts de vista.

Els reptes que s'apunten pel futur són: 
 • Afavorir el benestar psicosocial, l'acompanyament emocional i la capacitació de la comunitat.
 • Millorar la comunicació en clau inclusiva, eficaç i participativa.

06/05/2020 - Els hàbits saludables no s’aturen. Ara més que mai: Gaudir millora la salut!

Aquests dies que no ens podem veure de forma presencial, les Comissions de treball de Gaudir millora la salut estan permetent seguir les activitats a través dels Grups de Whatsapp. Voleu saber com?

- Curs d'Activitat Física per a dones: Les participants gaudeixen setmanalment de continguts i reptes esportius per mantenir-se actives i en forma. Els continguts els comparteix la dinamitzadora del taller. Voleu veure algun exemple? Cliqueu aquí. Recordeu que cuidar-nos, fer estiraments, ballar o fer exercicis de respiració  (soles o en família) millora la nostra salut! 
 

- Taller familiar d'Alimentació Saludable: Les famílies participants segueixen dialogant i coneixent-se a través de l’intercanvi de receptes de diferents orígens gastronòmics. També, les professionals sanitàries de la Comissió comparteixen informació sobre nutrició que ens donen pistes per gaudir d’una alimentació saludable. Voleu veure quins plats més bons i nutritius comparteixen les famílies? Aquí teniu alguns exemples!.     

- Taller intergeneracional Instants de Vida: Joves, adults i gent gran comparteixen i dialoguen a partir de fotografies que reflecteixen instants d’aquest confinament (fotos de les famoses videotrucades, dels carrers buits, d’algun balcó guarnit per Sant Jordi, d’algun record familiar...). Aquestes fotografies les estem recopilant i esperem poder-vos mostrar un tastet ben aviat. Estigueu atents/es!


Com sabeu, el IV cicle Gaudir millora la salut s’impulsa des de la Taula de Salut Comunitària de Collblanc - la Torrassa i pretén generar vincles i relacions entre veïnatge i professionals i també afavorir el coneixement i ús de diferents eines que tenim les persones per millorar la nostra salut.
 


Recordeu, ara més que mai: GAUDIR MILLORA LA SALUT!

 

#JoEmQuedoACasa #JuntsEnsEnSortirem #SomCollblancLaTorrassa


04/02/2020 - Nous Tallers de Criança 2020!
Aquest any 2020, la Xarxa de Criança i Educació 0-12 del Districte II impulsa la III edició dels Tallers de Criança/ces  de Collblanc -la Torrassa amb la voluntat de seguir acompanyant i oferint suport a les famílies en la seva tasca educativa i en el procés de criança dels seus fills i filles entre els 0 i els 12 anys.
 
Per fer-ho possible, la Xarxa 0-12 es dota d’una Comissió de treball, la Comissió de Tallers de Criança/ces, on s’impliquen de manera corresponsable recursos procedent de l’àmbit educatiu, sanitari i  social com són:

Aquesta Comissió durant la segona meitat de l’any 2019, ha compatit sabers i experteses per desenvolupar uns nous Tallers de Criança que puguin arribar a garantir una major participació de les famílies i propiciar un major número de col·laboracions entre els/les professionals de la Xarxa 0-12.
 
Fruit de la reflexió i experiències viscudes a la primera i segona edició, es fa la següent proposta:
 
 • * Implementació de Tallers Puntuals i de Continuïtat. Davant les dificultats d’algunes famílies a participar de manera continuada als tallers de criança, en aquesta edició es contempla una sèrie de sessions puntuals per tractar temes del seu interès. A més, aquests espais seran aprofitats per fer difusió i animar a les famílies a participar en els tallers de Continuïtat.
 •  
 • * Ús de programes ja existents al territori. Per evitar la sobrecàrrega que pot implicar la creació de nous materials i dinàmiques en els tallers. La III Edició contempla l’ús de diferents programes presents al territori per a famílies amb infants de les següents edats:
  • - 0-4 mesos: Ja tenim un fill!
  • - 0-3 anys: Créixer en família.
  • - 3-6 anys: Créixer en família
  • - 6-12 anys: Aprendre Junts, Créixer en Família. 
 •  
 • * Reajustar continguts d’alguns programes. Per evitar duplicitats entre tallers, es revisen programes similars i es modifiquen en funció de les necessitats del territori. Aquest és el cas de les Càpsules Informatives Pediàtriques per a famílies de 0 a 3 anys.

Fruit d’aquests punts de partida, compartim algunes dades clau previstes pel desenvolupament d’aquesta III Edició dels Tallers de Criança/ces:
 
 • * Durada: Febrer - Juny 2020 i constarà de dos espais d’implementació. 1ra implementació de Tallers de febrer-abril i  2na implementació de tallers d’abril-juny.
 •  
 • * Número de tallers de Continuïtat: 42 sessions
 •  
 • * Número de tallers puntuals: 8 sessions
 •  
 • * Espais d’ús al territori: 7 on destaca la seva diversitat: Ambulatori Collblanc, Biblioteca Josep Janés, Escola Bressol La Casa del Parc, EB Nova Fortuny, Escola Charlie Rivel, Escola Ernest Lluch i Escola Sant Jaume de la Fep
 

Novament, a Collblanc – la Torrassa hem articulat una resposta comunitària per a les nostres famílies i hem tingut la capacitat de promoure una criança positiva a través d’una coordinació de recursos amb un llenguatge comú.


  

 
 

Finalment, us adjuntem els Díptics informatius i la sol·licitud de participació elaborats per la Comissió dels Tallers de Criança i que la Xarxa 0-12 farà arribar a les seves famílies per possibilitar unes informacions clares i concises sobre diferents tallers que el territori posarà al seu abast. Si voleu, podeu descarregar aquest documents a sota:
 
Gràcies a tots i totes per fer possible aquests Tallers de Criança/ces 2020!

17/12/2019 - Presentació de l'Avaluació Comunitària: celebrem 5 anys construint comunitat!

Després de més de cinc anys d'implementació del Projecte ICI, durant el 2019 s'ha dut a terme l'Avaluació Comunitària, un procés participatiu realitzat a través de col·loquis individuals i grupals, i enquestes amb 142 persones implicades. Amb aquest procés d’avaluació s’han pogut identificar els resultats i impactes del procés comunitari i els reptes de futur. El passat 10 de desembre la comunitat de Collblanc - la Torrassa va celebrar una trobada molt especial, va ser l’espai on es van posar en comú els resultats de l’Avaluació.

>> Podeu descarregar aquí:
DOSSIER D’AVALUACIÓ DEL PROCÉS COMUNITARI DE COLLBLANC - LA TORRASSA
< català
DOSIER DE EVALUACIÓN DEL PROCESO COMUNITARIO DE COLLBLANC - LA TORRASSA < castellano


Algunes de les dades - qualitatives i quantitatives - més significatives que s’han pogut extreure d’Avaluació són les següents:

- Nombre d’accions: 539
- Nombre de participants: 22.668
- Persones implicades (ciutadania, professionals i representants institucionals): 168
- Participació de ciutadania d’origen cultural divers: 44%

“Conocernos y haber aprendido a construir juntos nos hace más autónomos y pone las bases para que podamos ser los referentes de las familias”,“He conocido a profesionales del CAP o de la biblioteca que me han explicado las cosas de una forma diversa, más clara.” (Ciutadania)

“Han facilitat un coneixement dels recursos del territori i una major interacció entre nosaltres. Des del nostre lloc de feina ens ha permès acompanyar millor les famílies que ja venen”,“S’ha proporcionat una atenció integral centrada en les persones i les seves necessitats, apoderant a les persones en la presa de decisions... Alhora, potenciant els recursos de la comunitat.” (Professional)

“El treball comunitari és l’eix vertebrador de la feina de cohesió social i està facilitant que tota la comunitat treballi conjuntament envers la millora de la salut i l’educació. Els espais són l’expressió de què per evolucionar hem de fer-ho tots junts",“Las actividades son la muestra de las ilusiones, del trabajo y de los esfuerzos de toda la comunidad.” (Representant institucional)
 


L’Avaluació Comunitària també ha evidenciat diferents ÈXITS DEL PROCÉS COMUNITARI impulsat pel Projecte ICI que es consideren fonamentals cuidar. Es destaquen els principals:

- ESPAIS DE RELACIÓ I PARTICIPACIÓ TÈCNICA - Xarxa de Criança i Educació i Taula de Salut Comunitària i Comissions de treball - són espais consolidats i de referència que responen amb un abordatge integral a les necessitats i objectius comuns. A més són generadors de sinergies, coneixement mutu i confiança, facilitant les derivacions i col·laboracions entre serveis. 

- ACCIONS DISSENYADES COMUNITÀRIAMENT: els i les professionals destaquen que el treball en xarxa permet una programació variada amb una intervenció integral i transversal dels recursos del territori respecte a les necessitats detectades i amb uns objectius i un llenguatge comú. A més, les accions afavoreixen la visualització i l'accés als recursos territorials. 

- La ciutadania comparteix que les ACCIONS GENEREN CONDICIONS PER A LA PARTICIPACIÓ EN IGUALTAT DE CONDICIONS, afavoreixen la millora de la salut biopsicosocial i la interiorització d'hàbits de criança positiva. A més, permeten RELACIONS IMPROBABLES I SATISFACCIÓ en la ciutadania participant, amb un impacte sobre la millora de la convivència intercultural i la cohesió social. 

- L'ENFOCAMENT CAP A LA DIVERSITAT ÉS L'EIX TRANSVERSAL i integrat al conjunt del procés comunitari. La interiorització de l'enfocament cap a la diversitat està "contagiant" el treball quotidià dels recursos. La participació de la ciutadania diversa (a nivell cultural, de franges d'edat, de vivències de salut mental) sobretot a les comissions de treball i a les activitats, fa que les activitats siguin més representatives dels interessos i de la diversitat del territori. 

- LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ COMUNITÀRIA GENEREN CONDICIONS QUE AFAVOREIXEN LA PARTICIPACIÓ. D'aquesta manera s'avaluen positivament els materials i les eines generats. Es destaquen les relacions de confiança com a aspecte clau de la comunicació entre els tres protagonistes. 

- Un altre èxit principal es troba en l'ARRELAMENT I TRAJECTÒRIA AL TERRITORI QUE ES DETECTA EN LA DIVULGACIÓ DE LA METODOLOGIA COMUNITÀRIA, el reconeixement del procés comunitari, el treball de l'equip comunitari ICI com a facilitador del procés.

Finalment, d’aquest procés d’Avaluació comunitària també s’han recollit aspectes de millora que han permès projectar els reptes del projecte de cara al 2020:

- Seguir treballant en clau de SOSTENIBILITAT, fent passos cap a la generació d’un marc de reconeixement que garanteixi la continuïtat i l'estabilitat de l'equip comunitari i del procés comunitari. També, incorporar accions del procés comunitari amb plans i estratègies municipals i programes dels recursos. 

- Seguir posant el focus en la PARTICIPACIÓ DELS TRES PROTAGONISTES tot enfortint i consolidant el co-lideratge tècnic, apoderant a la ciutadania més implicada i afavorint la participació de nous agents. 

- Millorar la COMUNICACIÓ i la coordinació entre els espais de participació entre tècnics/ques i ciutadania. També, seguir sumant esforços per afavorir el coneixement del procés comunitari a tot el veïnat.  

Amb el pas dels anys s’ha anat descobrint que la recepta social per a la convivència elaborada a Collblanc - la Torrassa té alguns ingredients claus com ara les relacions col·laboratives i de confiança, el treball educatiu amb famílies i infants, els hàbits saludables i la visió holística de la salut, l’apoderament ciutadà. És una recepta que es va preparant posant-nos les ulleres de la diversitat ben graduades i la il·lusió de què una comunitat que es cuida corresponsablement és una comunitat que es mou cap a la cohesió social i la convivència.


17/12/2019 - Presentació de l'Avaluació Comunitària: celebrem 5 anys construint comunitat!

Després de més de cinc anys d'implementació del Projecte ICI, durant el 2019 s'ha dut a terme l'Avaluació Comunitària, un procés participatiu realitzat a través de col·loquis individuals i grupals, i enquestes amb 142 persones implicades. Amb aquest procés d’avaluació s’han pogut identificar els resultats i impactes del procés comunitari i els reptes de futur. El passat 10 de desembre la comunitat de Collblanc - la Torrassa va celebrar una trobada molt especial, va ser l’espai on es van posar en comú els resultats de l’Avaluació.

>> Podeu descarregar aquí:
DOSSIER D’AVALUACIÓ DEL PROCÉS COMUNITARI DE COLLBLANC - LA TORRASSA
< català
DOSIER DE EVALUACIÓN DEL PROCESO COMUNITARIO DE COLLBLANC - LA TORRASSA < castellano


Algunes de les dades - qualitatives i quantitatives - més significatives que s’han pogut extreure d’Avaluació són les següents:

- Nombre d’accions: 539
- Nombre de participants: 22.668
- Persones implicades (ciutadania, professionals i representants institucionals): 168
- Participació de ciutadania d’origen cultural divers: 44%

“Conocernos y haber aprendido a construir juntos nos hace más autónomos y pone las bases para que podamos ser los referentes de las familias”,“He conocido a profesionales del CAP o de la biblioteca que me han explicado las cosas de una forma diversa, más clara.” (Ciutadania)

“Han facilitat un coneixement dels recursos del territori i una major interacció entre nosaltres. Des del nostre lloc de feina ens ha permès acompanyar millor les famílies que ja venen”,“S’ha proporcionat una atenció integral centrada en les persones i les seves necessitats, apoderant a les persones en la presa de decisions... Alhora, potenciant els recursos de la comunitat.” (Professional)

“El treball comunitari és l’eix vertebrador de la feina de cohesió social i està facilitant que tota la comunitat treballi conjuntament envers la millora de la salut i l’educació. Els espais són l’expressió de què per evolucionar hem de fer-ho tots junts",“Las actividades son la muestra de las ilusiones, del trabajo y de los esfuerzos de toda la comunidad.” (Representant institucional)
 


L’Avaluació Comunitària també ha evidenciat diferents ÈXITS DEL PROCÉS COMUNITARI impulsat pel Projecte ICI que es consideren fonamentals cuidar. Es destaquen els principals:

- ESPAIS DE RELACIÓ I PARTICIPACIÓ TÈCNICA - Xarxa de Criança i Educació i Taula de Salut Comunitària i Comissions de treball - són espais consolidats i de referència que responen amb un abordatge integral a les necessitats i objectius comuns. A més són generadors de sinergies, coneixement mutu i confiança, facilitant les derivacions i col·laboracions entre serveis. 

- ACCIONS DISSENYADES COMUNITÀRIAMENT: els i les professionals destaquen que el treball en xarxa permet una programació variada amb una intervenció integral i transversal dels recursos del territori respecte a les necessitats detectades i amb uns objectius i un llenguatge comú. A més, les accions afavoreixen la visualització i l'accés als recursos territorials. 

- La ciutadania comparteix que les ACCIONS GENEREN CONDICIONS PER A LA PARTICIPACIÓ EN IGUALTAT DE CONDICIONS, afavoreixen la millora de la salut biopsicosocial i la interiorització d'hàbits de criança positiva. A més, permeten RELACIONS IMPROBABLES I SATISFACCIÓ en la ciutadania participant, amb un impacte sobre la millora de la convivència intercultural i la cohesió social. 

- L'ENFOCAMENT CAP A LA DIVERSITAT ÉS L'EIX TRANSVERSAL i integrat al conjunt del procés comunitari. La interiorització de l'enfocament cap a la diversitat està "contagiant" el treball quotidià dels recursos. La participació de la ciutadania diversa (a nivell cultural, de franges d'edat, de vivències de salut mental) sobretot a les comissions de treball i a les activitats, fa que les activitats siguin més representatives dels interessos i de la diversitat del territori. 

- LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ COMUNITÀRIA GENEREN CONDICIONS QUE AFAVOREIXEN LA PARTICIPACIÓ. D'aquesta manera s'avaluen positivament els materials i les eines generats. Es destaquen les relacions de confiança com a aspecte clau de la comunicació entre els tres protagonistes. 

- Un altre èxit principal es troba en l'ARRELAMENT I TRAJECTÒRIA AL TERRITORI QUE ES DETECTA EN LA DIVULGACIÓ DE LA METODOLOGIA COMUNITÀRIA, el reconeixement del procés comunitari, el treball de l'equip comunitari ICI com a facilitador del procés.

Finalment, d’aquest procés d’Avaluació comunitària també s’han recollit aspectes de millora que han permès projectar els reptes del projecte de cara al 2020:

- Seguir treballant en clau de SOSTENIBILITAT, fent passos cap a la generació d’un marc de reconeixement que garanteixi la continuïtat i l'estabilitat de l'equip comunitari i del procés comunitari. També, incorporar accions del procés comunitari amb plans i estratègies municipals i programes dels recursos. 

- Seguir posant el focus en la PARTICIPACIÓ DELS TRES PROTAGONISTES tot enfortint i consolidant el co-lideratge tècnic, apoderant a la ciutadania més implicada i afavorint la participació de nous agents. 

- Millorar la COMUNICACIÓ i la coordinació entre els espais de participació entre tècnics/ques i ciutadania. També, seguir sumant esforços per afavorir el coneixement del procés comunitari a tot el veïnat.  

Amb el pas dels anys s’ha anat descobrint que la recepta social per a la convivència elaborada a Collblanc - la Torrassa té alguns ingredients claus com ara les relacions col·laboratives i de confiança, el treball educatiu amb famílies i infants, els hàbits saludables i la visió holística de la salut, l’apoderament ciutadà. És una recepta que es va preparant posant-nos les ulleres de la diversitat ben graduades i la il·lusió de què una comunitat que es cuida corresponsablement és una comunitat que es mou cap a la cohesió social i la convivència.


15/08/2019 - Tallers de Criança/ces de Collblanc - la Torrassa 2018-2019. Criança positiva en família.

L’estiu ha arribat al seu final però abans d’afrontar els nous reptes estimulants i il·lusionants del nou curs 2018-2019, creiem que és important compartir un espai per recordar i valorar tot allò que hem construït comunitàriament i que només ha sigut possible gràcies als esforços i implicacions de cadascun i cadascuna de vosaltres. I fruit d’aquesta tenacitat, trobem la II Edició dels Tallers de Criança/ces de Collblanc – la Torrassa.

Novament, la Xarxa de Criança i Educació 0-12 del Districte II ha impulsat aquests tallers amb la voluntat  d’acompanyar i oferir suport a les famílies en la seva tasca educativa i en el procés de criança dels seus fills/les entre 0-12 anys. Per això, tècnics i entitats ciutadanes amb els seus corresponent  professionals han treballat per oferir a uns tallers que ho tenen molt clar: contribuir al benestar i desenvolupament òptims dels infants d’aquestes famílies.

Compartim algunes dades clau d’aquesta II Edició dels Tallers de Criança/ces:
 • * Temporalitat: Gener - Juny 2019.
 •  
 • * Número de tallers: 42 sessions per a famílies del barri amb infants 0-12.
 •  
 • * Espais d’ús al territori: 4 on destaca la seva diversitat: ambulatori, escola i local parroquial.
 •  
 • * Participació famílies. Tot i les dificultats d’assistència podem afirmar que 21 famílies del territori van assistir de manera continuada a les sessions.

A més, juntament amb un diploma  que reconeixia la seva participació i contribució als tallers, les famílies van emplenar unes enquesta d’avaluació que els resultats obtinguts es sintetitzen en el següent Informe de resultats dels Tallers de Criança 2018-2019. Destaquem 2 idees:
 • Més del 80% de les famílies han adquirit recursos i els/les ha ajudat en la criança positiva dels seus fills i filles.
 •  
 • Més del 75% de les famílies han establert noves relacions i han conegut nous recursos del territori.

 


Per tant, podem concloure que aquesta segona edició ha ampliat la seva franja d’edat d’incidència, ha permès crear una documentació consensuada i adaptada segons el públic i finalment ha augmentat el número de sessions de criança positiva i de col·laboracions entre recursos.

Veient les dues edicions i el compromís dels/les professionals de la Xarxa de Criança i Educació  0-12 i el Grup Motor, tenim un repte de futur molt estimulant per al curs vinent: com podem garantir que les famílies participin de manera continuada als tallers? Ja estem treballant per fer-ho possible i amb aquesta il·lusió projectem la Criança Positiva en família de cara al nou curs 2019-2020!​

04/03/2019 - Arrenca la tercera edició del cicle Gaudir millora la salut amb una paella popular al parc de la Marquesa
Diari de L'Hospitalet realitza un article sobre l'inici de la III edició del Cicle d'activitats "Gaudir Millora la Salut"

>>> Veure Article <<<

21/02/2019 - Entrevista de L'informatiu - Roberta Vassallo, coord. del Projecte ICI, Collblanc-la Torrassa
LH Digital, mitjans de comunicació de L'Hospitalet realitza una entrevista a la Coordinadora del Projecte ICI, la Roberta Vassallo.

31/01/2019 - Comença la II Edició dels Tallers de Criança de Collblanc - la Torrassa!

Aquest any 2019, la Xarxa de Criança i Educació 0-12 del Districte II impulsa la II edició dels Tallers de Criança/ces  de Collblanc -la Torrassa amb la voluntat de seguir acompanyant i oferint suport a les famílies en la seva tasca educativa i en el procés de criança dels seus fills i filles entre els 0 i els 12 anys.
 
Per fer-ho possible, la Xarxa 0-12 ha compatit sabers i experteses i fruit de la reflexió i experiències viscudes a la primera edició, es van introduir una sèrie de novetats:
Creació d’una Comissió de Tallers de Criança. Aquesta II Edició compta amb la implicació de més 10 recursos del territori que han sigut estímul de reflexió i treball més enllà de la Xarxa 0-12. La seva tasca ha possibilitat bases organitzatives i de coordinació fortes i corresponsables.
 
 • * Ús de 4 programes ja existents al territori. Per evitar la sobrecàrrega que pot implicar la creació de nous materials i dinàmiques en els tallers. La II Edició contempla l’ús de diferents programes presents al territori per a famílies amb infants de les següents edats:
 •  
  • - 0-4 mesos: Ja tenim un fill!
  •  
  • - 4-24 mesos: Créixer en família.
  •  
  • - 2-5 anys: Habilitats Parentals
  •  
  • - 6-12 anys: Aprendre Junts, Créixer en Família.
 •  
 •  
 • * Coordinació i Llenguatge Comú. Tots 4 programes han d’adaptar-se al marc de referència fitxat per la Xarxa 0-12 on destaquen els següents elements:
 •  
   • * Fitxar Objectiu de Consens. Es va establir el següent per a tots els programes: “Promoure espais de reflexió i acompanyament en la criança positiva amb i entre les famílies”
   •  
   • * Col·laboracions bidireccionals. fomentar la contribució del/les professionals de la Xarxa 0-12 a oferir els seus saber i experteses en les diferents sessions dels tallers de criança/ces.
   •  
   • * Difusió de consens. Es va treballar en la creació d’un llenguatge comú i de consens amb els/les tècnics/ques de la Xarxa 0-12 i, a més, que fos àgil i concret per garantir una correcta difusió i entesa per part de les famílies del territori.Tenint present aquest marc de referència, us compartim la documentació generada segons el perfil de destinataris:
   •  
 


 
Gràcies a la Xarxa de Criança i Educació 0-12 per fer-ho possible i convidem a totes les famílies del barri
a formar part d'aquesta iniciativa comunitària pensada per a vosaltres! 

17/01/2019 - Entrevista de L'Informatiu - Felipe Campos
LH Digital, mitjans de comunicació de L'Hospitalet realitza una entrevista a Felipe Campos, Director General de l'Assocació Educativa Itaca (entitat gestora del Projecte ICI)

17/04/2018 - Primer any amb criança positiva comunitària!
Gràcies als esforços i implicacions de cadascun i cadascuna de vosaltres aquest curs 2017-2018 hem pogut realitzar la I Edició dels Tallers de Criança/ces de Collblanc – la Torrassa.

La Xarxa de Criança i Educació 0-6 del Districte II ha impulsat aquests tallers amb la voluntat  d’acompanyar i oferir suport a les famílies en la seva tasca educativa i en el procés de criança dels seus fills/les entre 0-12 anys. Per això, tècnics i entitats ciutadanes amb els seus corresponent  professionals han treballat per oferir a uns tallers que ho tenen molt clar: contribuir al benestar i desenvolupament òptims dels infants d’aquestes famílies.


Compartim algunes dades clau d’aquesta I Edició dels Tallers de Criança/ces:
 • * Temporalitat: Octubre 2017- Març 2018.
 •  
 • * Disseny díptic i dinàmica taller: 6 reunions amb 8 recursos del territori
 •  
 • * Número de tallers:  12 sessions per a famílies del barri amb infants 0-6.
 •  
 • * Espais d’ús al territori: 2 espais: Biblioteca Josep Janés i Centre Cultural de Collblanc – la Torrassa
 •  
 • * Participació famílies. 123 famílies.Les famílies van emplenar unes enquestes d’avaluació que els resultats obtinguts es sintetitzen en el següent Informe de resultats dels Tallers de Criança 2017-2018. Destaquem les següents idees:
 •  
  • - El 100% de les famílies consideren que aquests tallers els han ajudat en la criança positiva dels seus fills. 
  •  
  • - Més del 80% de les famílies han establert noves relacions i han conegut nous recursos del territori. 


Aquests resultats ens ajuden a dimensionar els beneficis d’aquesta iniciativa comunitària per a les famílies del territori i, alhora a millorar futures edicions que impulsem entre tots i totes des de la Xarxa 0-6
 
 
Gràcies per fer-ho possible!

#SomCollblancLaTorrassa

28/02/2018 - ¡Nueva web y más cerca de ti!
El proceso comunitario no se detiene y sigue apostando a través de sus iniciativas por la convivencia y la cohesión social. Obviamente, la comunidad con todos sus protagonistas (administración, recursos técnicos y ciudadanía) nos muestra día a día la vitalidad de Collblanc – la Torrassa y su ambición por seguir asumiendo nuevos retos. Eso sí, como mucho de vosotros y vosotras sabéis, la suma es clave para seguir fortaleciendo el proceso y por tanto, comunicar todo cuanto hicimos, hacemos e imaginamos colaborativamente es vital para seguir añadiendo complicidades.

Por todo ello, nos enorgullece poder presentaros el renovado espacio web del Proyecto ICI: www.projecteicilh.cat que busca ser una nueva ventana que nos conecte más y mejor. Os definimos algunas de las secciones más destacadas:
 
 • ¿Quiénes somos?: en este apartado se define el proyecto explicando sus orígenes y los objetivos que marcan su razón de ser. Además, se complementa con un vídeo con los elementos clave del proyecto.
 
 
 • Documentación: espacio virtual en el que se puede encontrar materiales relacionados con el proceso comunitario como son: el diagnóstico comunitario o las 8 Hojas Informativas.
 
 • Prensa: espacio que recoge aquella información que publica el Proyecto ICI a través de una publicación (actualidad) o aquellos fragmentos de prensa en donde sale reflejado las múltiples actividades realizadas en el Distrito y que forman parte del proceso comunitario (hemos aparecido en).
 
 • Súmate: sección virtual para poder contactar con el equipo comunitario del Proyecto ICI. Además, en la parte superior se puede encontrar la dirección de correo electrónico y el teléfono de contacto.

Con esta voluntad de seguir trazando nuevo puentes comunicativos más dinámicos, en la parte superior de la web se ofrece un espacio de comunicación 2.0 del Proyecto ICI donde se puede encontrar los enlaces para acceder al: campus virtual, el twitter, vimeo y el facebook. Estos dos últimos enlazan con la entidad gestora del proyecto: la Asociación Educativa Itaca.
     
En definitiva, la red de redes se pone al servicio de la comunidad para dar a conocer todo lo que el proceso comunitario está desarrollando a través de un mensaje más ágil y atractivo que busca reconocer a sus protagonistas y la incorporación de nuevos actores.Más que nunca, orgullosos del #SOMCOLLBLANCLATORRASSA. 

¡Entra a la web y descúbrelo  ti mismo/a!


 

01/02/2018 - Full Informatiu Núm. 8
Full Informatiu publicat al febrer de 2018

Enllaç de descàrrega en català

Enlace de descarga en castellano