fons Banner

Notícies

Titular notícies
Nombre de resultats 14 per a professionals

03/03/2021 - Reunió Plenària
 
El passat 3 de març es va dur a terme la reunió plenària amb més de 40 persones representants d'entitats, serveis i espais ciutadans del territori que participen en la xarxa del Procés Comunitari de Collblanc - la Torrassa. Gràcies a totes per acompanyar-nos i fer possible aquesta jornada! Us adjuntem aquí l'Acta de la reunió.

En aquesta trobada s'han explicat els canvis del Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural (ICI) per donar-nos a conèixer com a Procés Comunitari de Collblanc - la Torrassa. D'altra banda, s'ha presentat la Memòria Comunitària, s'han compartit els diferents reptes i iniciatives que s’estan desenvolupant al territori i s'ha reflexionat conjuntament sobre quins aspectes són imprescindibles pel futur del Procés Comunitari.

Entre tots i totes vam posar accent a la força d’aquest múscul comunitari del territori que permet continuar endavant.

Seguim caminant juntes!

01/01/2021 - Memoria del Procés Comunitari

El Projecte ICI fa 6 anys que va aterrar a Collblanc - la Torrassa i s'ha convertit en procés i patrimoni comunitari del Distrite de Collblanc - la Torrassa.

Des de l'equip comunitari, testimoni d'aquests anys d'implementació, relatem com s'ha construït el procés comunitari intercultural a través de la participació de totes les persones protagonistes, sistematitzant fites i assoliments aconseguits fins a aquesta data. 

La Memòria pretén ser el reconeixement a la feina i contribució de tantes persones per millorar el seu territori.

 

»»» Memòria Procés Comunitari (2014-2020) 

Per a una correcta visualització de la Memòria seleccionar al Menú PDF: V
ista de Página - Dos Páginas - Mostrar portada por separado


21/12/2020 - ¡La Comunicación en el centro!
La Comisión de Comunicación ha empezado a trabajar para abordar un gran reto: Potenciar una comunicación inclusiva, diversa, eficaz y participativa

La primera etapa ha implicado el impulso de acciones formativas para toda la comunidad:
 
>> 10 vecinos y vecinas han disfrutado del curso “Desde el papel a la pantalla” dinamizado por Adhoc Cultutra con 4 talleres presenciales sobre competencias digitales: desde cómo acceder a tramites e información a cómo relacionarnos a través de las Redes Sociales.

>> 23 profesionales han ampliado su conocimiento a través del curso virtual “Mejora la comunicación”, con La Clara Comunicación, que en 5 sesiones ha ahondado en el mundo de las herramientas de comunicación digital y las estrategias para una comunicación inclusiva, accesible y atractiva.

¡Nos capacitamos para poder mejorar nuestra forma de comunicar y de informarnos!

09/12/2020 - Formación en Intervención Comunitaria Intercultural
Más de 30 profesionales de la ciudad han participado en las tres sesiones de la formación "Capacitación en estrategias y herramientas de la Intervención Comunitaria Intercultural" impartida por el IMEDES (Instituto Universitario de Investigación sobre Migraciones, Etnicidad y Desarrollo Social) de la Universidad Autónoma de Madrid gracias a la colaboración de la Fundación Bancaria "la Caixa". 

La promoción de la convivencia intercultural, la aportación del trabajo comunitario y la participación inclusiva han sido los ejes de este seminario que ha puesto en el centro la intervención comunitaria intercultural como recurso en esta época de pandemia y crisis socioeconómica. 

16/11/2020 - Informe Executiu del Procés Comunitari
El Projecte ICI fa 6 anys que va aterrar a Collblanc - la Torrassa i s'ha convertit en procés i patrimoni comunitari del Distrite de Collblanc - la Torrassa.

Des de l'equip comunitari, testimoni d'aquests anys d'implementació, relatem com s'ha construït el procés comunitari intercultural a través de la participació de totes les persones protagonistes, sistematitzant fites i assoliments aconseguits fins a aquesta data. 

L'Informe executiu pretén ser el reconeixement a la feina i contribució de tantes persones per millorar el seu territori.

16/11/2020 - Informe Executiu del Procés Comunitari
El Projecte ICI fa 6 anys que va aterrar a Collblanc - la Torrassa i s'ha convertit en procés i patrimoni comunitari del Distrite de Collblanc - la Torrassa.

Des de l'equip comunitari, testimoni d'aquests anys d'implementació, relatem com s'ha construït el procés comunitari intercultural a través de la participació de totes les persones protagonistes, sistematitzant fites i assoliments aconseguits fins a aquesta data. 

L'Informe executiu pretén ser el reconeixement a la feina i contribució de tantes persones per millorar el seu territori.

30/09/2020 - Reencuentro de los espacios de relación y participación (Septiembre 2020)
Durante septiembre, espacios de relación y participación que forman parte del Proceso Comunitario se han reencontrado y, a pesar de compartir dificultades del inicio de curso, se ha podido constatar en cada uno de estos, sea técnico o ciudadano, el entusiasmo y complicidad para avanzar a través de la fuerza del colectivo.

Por causas de prevención sanitaria, todas la reuniones realizadas se han desarrollado en formato virtual y ha contado con la participación inspiradora de más de 30 personas. Os facilitamos el listado de las reuniones realizadas hasta el día de hoy:
 • >> Fòrum L'Hospitalet
 • >> Coordinadora de AMPAs Endavant
 • >> Comisión Talleres de Crianza/zas  
 • >> Comisión Revista "Fem Collblanc - la Torrassa"
 • >> Grupo Motor del Proceso Comunitario

Ya tenemos acuerdos y puntos de trabajo de consenso y seguiremos reencontrándonos con otros espacios con el objetivo de seguir dando respuesta a los retos comunitarios fijados. ¡No dudamos que entre todos y todas lo conseguiremos! 

01/07/2020 - Barri Educador
El desplegament del procés comunitari ha possibilitat incrementar i millorar les relacions i coordinacions entre els diferents recursos i, alhora, evidenciar que els reptes compartits són assumibles quan es col·labora i es sumen forces. 

Un exemple, tenint present el context d'excepcionalitat viscut davant l'Estat d'Alarma, és el projecte de Barri Educador d'Estiu, impulsat per l'Associació Educativa Itaca gràcies a la col·laboració de l'Ajuntament de L'Hospitalet, en especial amb l'Àrea de Joventut, dels Ambulatoris del districte i de 4 centres educatius i 1 equipament municipal que s'han posat a disposició per poder garantir:
 
 • Condicions de prevenció i seguretat.
 • Un estiu d'experiències positives, emocions i aprenentatges.

L'estiu s'enriqueix gràcies a les col·laboracions del Districte i ecosistemes educadors com aquest propicien que la comunitat ofereixi oportunitats educatives i saludables per a la infància i la joventut de Collblanc - la Torrassa. 

22/06/2020 - Diagnòstic Exprés davant l'Emergència Sociosanitària
Elaboració d'un Informe de Necessitats on s'identifiquen situacions de vulnerabilitat i problemàtiques sorgides a partir de l'emergència socio-sanitària i les seves conseqüències. 

El document sistematitza les diferents aportacions de + de 40 professionals que han posat en comú necessitats i problemàtiques detectades a través de les comunicacions amb la ciutadania vinculada als seus serveis, entitats i associacions. A més, l'informe recull aportacions dels veïns/es més vinculats a espais i activitats del procés comunitari. El diagnòstic és dinàmic i obert a la incorporació de nous punts de vista.

Els reptes que s'apunten pel futur són: 
 • Afavorir el benestar psicosocial, l'acompanyament emocional i la capacitació de la comunitat.
 • Millorar la comunicació en clau inclusiva, eficaç i participativa.

22/06/2020 - Diagnòstic Exprés davant l'Emergència Sociosanitària
Elaboració d'un Informe de Necessitats on s'identifiquen situacions de vulnerabilitat i problemàtiques sorgides a partir de l'emergència socio-sanitària i les seves conseqüències. 

El document sistematitza les diferents aportacions de + de 40 professionals que han posat en comú necessitats i problemàtiques detectades a través de les comunicacions amb la ciutadania vinculada als seus serveis, entitats i associacions. A més, l'informe recull aportacions dels veïns/es més vinculats a espais i activitats del procés comunitari. El diagnòstic és dinàmic i obert a la incorporació de nous punts de vista.

Els reptes que s'apunten pel futur són: 
 • Afavorir el benestar psicosocial, l'acompanyament emocional i la capacitació de la comunitat.
 • Millorar la comunicació en clau inclusiva, eficaç i participativa.

21/03/2016 - Actius en salut!
Al districte comptem amb la Taula de Salut Comunitària, un espai de participació on tècnics de més de 35 recursos i entitats treballem conjuntament per a millorar la salut als nostres barris.

04/06/2015 - Nova etapa de la Taula de Salut Comunitària
La Taula de Salut Comunitària ja havia existit anteriorment al territori, però ara inicia una nova etapa. 

11/05/2015 - Col·loquis específics
Durant els mesos d'Abril i Maig, l'equip comunitari ha tingut l'oportunitat de trobar-se amb els professionals dels àmbits de salut i educació, les dues línies específiques del Projecte ICI.

22/04/2015 - Jornada Técnica sobre Intervención Comunitaria Intercultural
Collblanc y La Torrassa reflexionan sobre la acción comunitaria como base de la convivencia intercultural.