fons Banner

Notícies

Titular notícies
Nombre de resultats 8 per a tallers

21/12/2020 - ¡La Comunicación en el centro!
La Comisión de Comunicación ha empezado a trabajar para abordar un gran reto: Potenciar una comunicación inclusiva, diversa, eficaz y participativa

La primera etapa ha implicado el impulso de acciones formativas para toda la comunidad:
 
>> 10 vecinos y vecinas han disfrutado del curso “Desde el papel a la pantalla” dinamizado por Adhoc Cultutra con 4 talleres presenciales sobre competencias digitales: desde cómo acceder a tramites e información a cómo relacionarnos a través de las Redes Sociales.

>> 23 profesionales han ampliado su conocimiento a través del curso virtual “Mejora la comunicación”, con La Clara Comunicación, que en 5 sesiones ha ahondado en el mundo de las herramientas de comunicación digital y las estrategias para una comunicación inclusiva, accesible y atractiva.

¡Nos capacitamos para poder mejorar nuestra forma de comunicar y de informarnos!

18/12/2020 - Bibliolab: Ciencia - Ciudad Saludable
BiblioLab Ciencia - Ciudad Saludable es un proyecto de cocreació y participación ciudadana impulsado por la Fundación "la Caixa" y la Red de Bibliotecas de la Diputación de Barcelona, y coordinado por ISGlobal.

En Collblanc – la Torrassa la iniciativa se ha desarrollado a través de la sinergia de la Biblioteca Josep Janés con la Coordinadora d’Ampas Endavant, el Servicio de Educación del Ayuntamiento con el PAEF y el Consell de Nois i Noies. 

De esta forma, las familias y las consejeras y los consejeros de los centros educativos del distrito han sido las protagonistas de los talleres de sensibilización sobre la repercusión de la contaminación atmosférica en la salud. Además, en los talleres de cocreación, han analizado los datos tomados y formulado propuestas para  la mejora medioambiental de los espacios urbanos.

¡Pronto se presentarán las propuestas! 

09/12/2020 - Formación en Intervención Comunitaria Intercultural
Más de 30 profesionales de la ciudad han participado en las tres sesiones de la formación "Capacitación en estrategias y herramientas de la Intervención Comunitaria Intercultural" impartida por el IMEDES (Instituto Universitario de Investigación sobre Migraciones, Etnicidad y Desarrollo Social) de la Universidad Autónoma de Madrid gracias a la colaboración de la Fundación Bancaria "la Caixa". 

La promoción de la convivencia intercultural, la aportación del trabajo comunitario y la participación inclusiva han sido los ejes de este seminario que ha puesto en el centro la intervención comunitaria intercultural como recurso en esta época de pandemia y crisis socioeconómica. 

15/08/2019 - Tallers de Criança/ces de Collblanc - la Torrassa 2018-2019. Criança positiva en família.

L’estiu ha arribat al seu final però abans d’afrontar els nous reptes estimulants i il·lusionants del nou curs 2018-2019, creiem que és important compartir un espai per recordar i valorar tot allò que hem construït comunitàriament i que només ha sigut possible gràcies als esforços i implicacions de cadascun i cadascuna de vosaltres. I fruit d’aquesta tenacitat, trobem la II Edició dels Tallers de Criança/ces de Collblanc – la Torrassa.

Novament, la Xarxa de Criança i Educació 0-12 del Districte II ha impulsat aquests tallers amb la voluntat  d’acompanyar i oferir suport a les famílies en la seva tasca educativa i en el procés de criança dels seus fills/les entre 0-12 anys. Per això, tècnics i entitats ciutadanes amb els seus corresponent  professionals han treballat per oferir a uns tallers que ho tenen molt clar: contribuir al benestar i desenvolupament òptims dels infants d’aquestes famílies.

Compartim algunes dades clau d’aquesta II Edició dels Tallers de Criança/ces:
 • * Temporalitat: Gener - Juny 2019.
 •  
 • * Número de tallers: 42 sessions per a famílies del barri amb infants 0-12.
 •  
 • * Espais d’ús al territori: 4 on destaca la seva diversitat: ambulatori, escola i local parroquial.
 •  
 • * Participació famílies. Tot i les dificultats d’assistència podem afirmar que 21 famílies del territori van assistir de manera continuada a les sessions.

A més, juntament amb un diploma  que reconeixia la seva participació i contribució als tallers, les famílies van emplenar unes enquesta d’avaluació que els resultats obtinguts es sintetitzen en el següent Informe de resultats dels Tallers de Criança 2018-2019. Destaquem 2 idees:
 • Més del 80% de les famílies han adquirit recursos i els/les ha ajudat en la criança positiva dels seus fills i filles.
 •  
 • Més del 75% de les famílies han establert noves relacions i han conegut nous recursos del territori.

 


Per tant, podem concloure que aquesta segona edició ha ampliat la seva franja d’edat d’incidència, ha permès crear una documentació consensuada i adaptada segons el públic i finalment ha augmentat el número de sessions de criança positiva i de col·laboracions entre recursos.

Veient les dues edicions i el compromís dels/les professionals de la Xarxa de Criança i Educació  0-12 i el Grup Motor, tenim un repte de futur molt estimulant per al curs vinent: com podem garantir que les famílies participin de manera continuada als tallers? Ja estem treballant per fer-ho possible i amb aquesta il·lusió projectem la Criança Positiva en família de cara al nou curs 2019-2020!​

31/01/2019 - Comença la II Edició dels Tallers de Criança de Collblanc - la Torrassa!

Aquest any 2019, la Xarxa de Criança i Educació 0-12 del Districte II impulsa la II edició dels Tallers de Criança/ces  de Collblanc -la Torrassa amb la voluntat de seguir acompanyant i oferint suport a les famílies en la seva tasca educativa i en el procés de criança dels seus fills i filles entre els 0 i els 12 anys.
 
Per fer-ho possible, la Xarxa 0-12 ha compatit sabers i experteses i fruit de la reflexió i experiències viscudes a la primera edició, es van introduir una sèrie de novetats:
Creació d’una Comissió de Tallers de Criança. Aquesta II Edició compta amb la implicació de més 10 recursos del territori que han sigut estímul de reflexió i treball més enllà de la Xarxa 0-12. La seva tasca ha possibilitat bases organitzatives i de coordinació fortes i corresponsables.
 
 • * Ús de 4 programes ja existents al territori. Per evitar la sobrecàrrega que pot implicar la creació de nous materials i dinàmiques en els tallers. La II Edició contempla l’ús de diferents programes presents al territori per a famílies amb infants de les següents edats:
 •  
  • - 0-4 mesos: Ja tenim un fill!
  •  
  • - 4-24 mesos: Créixer en família.
  •  
  • - 2-5 anys: Habilitats Parentals
  •  
  • - 6-12 anys: Aprendre Junts, Créixer en Família.
 •  
 •  
 • * Coordinació i Llenguatge Comú. Tots 4 programes han d’adaptar-se al marc de referència fitxat per la Xarxa 0-12 on destaquen els següents elements:
 •  
   • * Fitxar Objectiu de Consens. Es va establir el següent per a tots els programes: “Promoure espais de reflexió i acompanyament en la criança positiva amb i entre les famílies”
   •  
   • * Col·laboracions bidireccionals. fomentar la contribució del/les professionals de la Xarxa 0-12 a oferir els seus saber i experteses en les diferents sessions dels tallers de criança/ces.
   •  
   • * Difusió de consens. Es va treballar en la creació d’un llenguatge comú i de consens amb els/les tècnics/ques de la Xarxa 0-12 i, a més, que fos àgil i concret per garantir una correcta difusió i entesa per part de les famílies del territori.Tenint present aquest marc de referència, us compartim la documentació generada segons el perfil de destinataris:
   •  
 


 
Gràcies a la Xarxa de Criança i Educació 0-12 per fer-ho possible i convidem a totes les famílies del barri
a formar part d'aquesta iniciativa comunitària pensada per a vosaltres! 

17/04/2018 - Primer any amb criança positiva comunitària!
Gràcies als esforços i implicacions de cadascun i cadascuna de vosaltres aquest curs 2017-2018 hem pogut realitzar la I Edició dels Tallers de Criança/ces de Collblanc – la Torrassa.

La Xarxa de Criança i Educació 0-6 del Districte II ha impulsat aquests tallers amb la voluntat  d’acompanyar i oferir suport a les famílies en la seva tasca educativa i en el procés de criança dels seus fills/les entre 0-12 anys. Per això, tècnics i entitats ciutadanes amb els seus corresponent  professionals han treballat per oferir a uns tallers que ho tenen molt clar: contribuir al benestar i desenvolupament òptims dels infants d’aquestes famílies.


Compartim algunes dades clau d’aquesta I Edició dels Tallers de Criança/ces:
 • * Temporalitat: Octubre 2017- Març 2018.
 •  
 • * Disseny díptic i dinàmica taller: 6 reunions amb 8 recursos del territori
 •  
 • * Número de tallers:  12 sessions per a famílies del barri amb infants 0-6.
 •  
 • * Espais d’ús al territori: 2 espais: Biblioteca Josep Janés i Centre Cultural de Collblanc – la Torrassa
 •  
 • * Participació famílies. 123 famílies.Les famílies van emplenar unes enquestes d’avaluació que els resultats obtinguts es sintetitzen en el següent Informe de resultats dels Tallers de Criança 2017-2018. Destaquem les següents idees:
 •  
  • - El 100% de les famílies consideren que aquests tallers els han ajudat en la criança positiva dels seus fills. 
  •  
  • - Més del 80% de les famílies han establert noves relacions i han conegut nous recursos del territori. 


Aquests resultats ens ajuden a dimensionar els beneficis d’aquesta iniciativa comunitària per a les famílies del territori i, alhora a millorar futures edicions que impulsem entre tots i totes des de la Xarxa 0-6
 
 
Gràcies per fer-ho possible!

#SomCollblancLaTorrassa

14/11/2017 - Talleres de Crianza/s de Collblanc - la Torrassa: familias e infancia creciendo juntas
Gracias a la implicación de los/as profesionales de la Xarxa 0-6 del Distrito II de l’Hospitalet de Llobregat y a la participación de más de 40 familias del territorio con niños y niñas de 0 a 6 años, el pasado 18 y 20 de octubre se inició el ciclo de talleres de Crianza/s de Collblanc – la Torrassa.

Este ciclo se inició a finales del año 2016 cuando más de 50 profesionales acordaron que para trabajar con las familias era necesario escucharlas para saber qué piensan y qué demandan respecto a la crianza de sus hijos e hijas.

Para recoger esa voz de las familias se acordó realizar un cuestionario que se repartió en 9 centros educativos y que fue respondido por 341 padres y madres. Extraídos los datos, se constató que aquello que preocupaba más a las familias tenía relación con los siguientes temas:

En consecuencia, 9 recursos de la Xarxa 0-6 se pusieron manos a la obra y a partir de su experiencia y conocimientos diseñaron y desarrollaron conjuntamente los contenidos principales de cada temática. Toda esta labor acabó recogida en unos dípticos y unas dinámicas participativas que diferentes familias del territorio podrán disfrutar a lo largo del ciclo.

La iniciativa ha tenido una buena acogida por parte de las familias tanto por la sensación de apoyo en sus dudas e inquietudes, como por la constatación de la existencia de preocupaciones comunes.
 

¡El ciclo sólo ha arrancado, avanzamos con la ilusión de seguir compartiendo y creciendo juntas!

20/09/2017 - Díptics Tallers de Criança/ces de Collblanc - la Torrassa
Materials basats en els temes que desperten major interès entre les famílies amb infants entre els 0 i els 6 anys del Districte II.

Els temes d’interès s’identifiquen a través d’enquestes i/o dinàmiques als recursos que treballen amb infants entre els 0 i els 6 anys i les seves famílies.

Els recursos professionals del territori, posant en comú la seva expertesa i especialització, dissenyen i desenvolupen els continguts dels tallers sobre criança en el següents que pot trobar als següents documents:
 1. Rebequeries. Una oportunitat per ajudar-los/les a crèixer.
 2. Desenvolupament de l'Autoestima. Quin paper tenen les famílies?
 3. Proposta per a una alimentació adequada. Kit per a pares i mares.